Wat is een IBAN?

Wat is een IBAN?

In dit artikel bespreken we het International Bank Account Number (IBAN) wat zich tot het ‘internationale bankrekeningnummer’ laat vertalen. De meeste bankrekeningnummers zijn omgezet tot een IBAN-nummer, maar wat houdt dat nu eigenlijk precies in?

Opbouw van het IBAN

Het IBAN bestaat uit maximaal 34 tekens en is telkens op dezelfde manier opgebouwd:

Het nummer start te allen tijde met een landcode, dit zijn twee letters die het land waarin het rekeningnummer resideert wordt aangegeven. In Nederland is dit dus: ‘NL’. Duitsland gebruikt ‘DE’ en Saoedi Arabië gebruikt de letters ‘SA’.

Vervolgens komen er twee ‘controlecijfers’ deze cijfers zijn bedoeld om na te gaan of het bankrekeningnummer kan kloppen. De daadwerkelijke berekening van deze cijfers is ietwat omslachtig en verschilt per land. Het bankrekeningnummer, de code van de bank en een derde getal worden achter elkaar geplaatst en vervolgens gedeeld. Hieruit komt een enkel of dubbel getal voort. Indien het een enkel getal betreft wordt hier een ‘0’ aan toegevoegd en zodoende komt men op de twee controlecijfers uit.

Op dit moment bestaat het IBAN dus bijvoorbeeld uit: NL 61

Vervolgens wordt er een “simpel bankrekeningnummer” achter deze aanduiding geplaatst. De opbouw van dit nummer verschilt per land. Zo worden bijvoorbeeld in Nederland, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk eerst 4 letters toegevoegd. In landen zoals Griekenland, Duitsland en Spanje gebeurt dit niet en volgen meteen cijfers. Doordat het totale aantal letters en cijfers gelimiteerd is tot 34 kunnen er nog maximaal 30 karakters worden toegevoegd na de verplichte ‘land’ en ‘controle’ karakters.

Voorbeelden:

Nederland:      NL 61 INGB 1234 6789 4567

Duitsland:       DE 78 2367 4589 1234 9865

Zoals duidelijk te zien is gebruikt Nederland hier een code: ‘INGB’ om aan te tonen dat het rekeningnummer bij de ING-Bank resideert. In Duitsland is dit niet in een oogopslag te zien omdat de code geen letters weergeeft waaraan deze bank te identificeren is voor mensen die niet helemaal in de IBAN-materie zijn gedoken.

De opmaak van het “simpel bankrekeningnummer” wordt door de nationale centrale bank van ieder individueel land bepaald. Zij zijn er dus verantwoordelijk voor om te kiezen tussen de lettercode waarmee de bank waar het rekeningnummer resideert wordt aangeduid dan wel het ontbreken hiervan.

Adoptie

Op het moment van schrijven is in 59 landen verplicht om het IBAN te gebruiken om geld over te maken. Hierbij hebben België en Noorwegen de kortste nummers, respectievelijk 16 en 15 karakters. Malta gaat aan kop met het langste nummer van maar liefst 31 karakters.

Er zijn ook nog 24 landen waar het aan te bevelen is om een IBAN te gebruiken bij het overboeken van geldbedragen, echter het is hier niet verplicht.

Conclusie

Al met al is het check IBAN een groot succes. Het wordt door meer dan 80 landen gebruikt en de controlecijfers zorgen ervoor dat er redelijk beveiligd wordt tegen het overmaken van geld op een verkeerde rekening. Het overboeken naar internationale rekeningen is vergemakkelijkt en er hoeft geen aparte bic of swift code meer te worden ingevoerd daar het IBAN een op zichzelf staand rekeningnummer is dat alle benodigde gegevens behelst.